PANELI

„Na osnovu detaljnih analiza i ispitivanja, idealan sistem za stambene i radne prostorije je pravilan izbor panelnog grejanja i hlađenja sa pripremom i distribucijom obrađenog vazduha. Izborom i ugradnjom ovih instalacija, obezveđuju se optimalni mikroklimatski uslovi u stambenim i radnim prostorijama, čime se postiže povoljnija klima, nego u uslovima idealnih klimatskih podneblja“

Vasilije Slavić (74), dipl. ing. maš.

Bliži se kraj uobičajnim grejačima i radijatorima koji proizvode suv i zagušljiv topao vazduh.

Nisko temperaturni površinski grejni sistemi, u koje spadaju podno i zidno grejanje, plafonsko grejanje i hladjenje, obezbeđuju prijatnu i zdravu temperaturu prostorije i predstavljaju izvor toplote budućnosti.

Sa sistemima podnog grejanja i zidnog-plafonskog grejanja i hlađenja se postiže znatno bolja energetska efikasnost nego sa konvencionalnim grejnim sistemima. Ispunjavajući najviše zahteve istovremeno čuvaju vaše zdravlje i vaš budžet.

Na osnovu najnovijih istrazivanja i ispitivanja primenjenih sistema grejanja i hladjenja, došlo se do saznanja da je najpovoljniji sistem grejanja ZRAČENJEM.

Najpribližniji biološkoj osnovi su PODNI I ZIDNI paneli za grejanje u kombinaciji sa PLAFONSKIM panelima za hladjenje.

Podni i zidni panelni sistemi za grejanje/hlađenje

Novi niskotemperaturni sistemi podnog grejanja pokazali su se u primeni kao najzdraviji, prijatniji, ekonomičniji vid grejanja objekata.

U kombinaciji sa toplotnom pumpom troškove grejanja možemo smanjiti i do 7 puta a da raspolažemo maksimalnim komforom u svakom pogledu.

Sa našim sistemom, uz pomoć digitalnih termostata, možete regulisati temperaturu u svakoj prostoriju objekta po želji.

Najbolji rezultati sa podnim grejanjem postižu se sa keramičkim, mermernim ili betonskim podnim oblogama. Uglačani fero beton je takođe veoma zahvalna podloga za dobro grejanje i hlađenje.

Laminati i parketi su nešto nepovoljniji, ali mogu da se primenjuju. Kod parketa je bitno da njegova vlažnost bude ispod 10%. Bambusov parket, zahvaljujući svom kvalitetu i ceni, u principu, zadovoljava postavljene zahteve da se ne rasuši u toku prve sezone grejanja.

Mora se priznati da hlađenje prostora pomoću podnog sistema nije idealno, zbog same prirode – hladan vazduh uvek ostaje u donjoj zoni. Idealan sistem je da se u objektu primenjuje podno i zidno grejanje i plafonsko i/ili zidno hlađenje.

Može se reći da je podno hlađenje primerenije u industrijskim objektima s obzirom na prirodu podnog hlađenja da formira nešto nižu

Ovi se sistemi mogu kombinovati sa podnim grejanjem, a mogu i grejati i hladiti samostalno.

U svakoj prostoriji objekta, uz pomoć digitalnog termostata i električnih ventila regulišemo željenu temperaturu.

Ako želite da okačite sliku, ogledalo ili nešto slično na zid, to činite uz pomoć specijalne (termo) folije. Ona se postavlja na mesto vešanja i na njoj se ocrtava položaj cevi čime bušenje postaje 100% sigurno.

Cevi u panelima se sastoje od više slojeva, koji u svom sastavu imaju i sloj aluminijuma čime se isklučuje dilatacija u malteru (sprečava njegovo pucanje), kao i bilo koje druge negativne posledice u toku ekploatacije.

U industrijskim postrojenjima, u kojima je visina prostora preko 6 metara, podnim sistemom grejanja postiže se radna temperatura od 18ºC u zoni kretanja radnika uz minimalni utrošak energije.

Najčešće korišćeni sistem sa ubacivanjem toplog vazduha na visini od 2-3 metra greje prvo gornju zonu prostorije, a zatim i donju u kojoj radnici rade čime se pojavljuju veliki gubici na grejanju.

Podnim sistemom grejanja ostvarujemo evidentnu uštedu prilikom eksploatacije.

Pozitivni efekti podnog grejanja se postižu i u velikim holovima, tržnim centrima, crkvama i magacinima.

Plafonski panelni sistemi za hladjenje prostorije

Paneli za plafonsko hladjenje objekta se postavljaju na plafon i služe isključivo za prirodno hladjenje. Mogu se kombinovati sa podnim i zidnim grejanjem.

Ovakvim načinom hlađenja postižemo maksimalno prijatan ambijent.

Tokom hlađenja u celoj prostoriji imamo ravnomerno, prirodno i prijatno rashlađen ambijent, nalik “vinskim podrumima“.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa cenama, postupcima, izradama projekata kontaktirajte nas na dežurni broj telefona +381 69 2424050 ili putem e-mail adrese office@mifimi.com