OSTALA OPREMA

Sve dostupne modele u seriji, njihove karakteristike i opremu možete videti u brošurama, koje su dostupne za svaku od serija proizvoda.

Motori

 • Dostupan je veliki opseg pogona „L…M…H…“ sposoban da zadovolji bilo koje zahtevane performanse.“ESP-Qa (Qa= vazdušni protok ; ESP= staticki pritisak). Pogonski deo se satoji od jednog 400 V trofaznog motora, jednog centrifugalnog ventilatora (1 motor-pulley, 1 ventilatorski kaiš) i antivibracioni nosač motora

Dostupan sa sledećim pogonom sa 400 V trofaznim motorom (tri opsega “L…-M…-H…”):

 • Pogon “L…”: ventilatori sa povratnim perajima, pogodnim za niske pritiske od 30-1000 Pa pravougaonog izlaza.
 • Pogon “M…”: ventilatori sa povratnim perajima, pogodnim za srednje pritiske od 30-1500 Pa kvadratnog izlaza
 • Pogon “H…”: ventilatori sa povratnim perajima, pogodnim za visoke pritiske od 600-2500 Pa kvadratnog izlaza

Dostupan takođe sa pogonom 230Vac monofaznim motorom:    asihroni 6 polni (max 900 o/min – izuzetno tiha jedinica),     asihroni 4 polni (max 1400 o/min – jedinica za visoke statičke pritiske) bez četkica.

Električni uređaji

Action clima proizvodi ne samo standardne jedinice  (opremljene standardnim električnim instalacijama i standardnom regulacijom), već i jedinice predviđene sa originalno napravljenim instalacijama i kontrolnim tablama.

Zahvaljujući aktivnoj saradnji naših klijenata i pažljivo sprovedenoj analizi njihovih zahteva, stečeno je značajno iskustvo u proizvodnji bilo kog tipa električnih instalacija.

Na raspolaganju je širok spektar uređaja (autotransformatora, transformatora, prekidača diferencijalnog pritiska, termostata, električnih grejača, releja, kontaktora, magnetno – termičkih prekidača, invertora, itd…) često zahtevanih i upotrebljavanih u svrhu:

 • Da ostvare usklađivanje sistema prema električnoj instalaciji
 • Da bi zadovoljili posebne zahteve, potrebe klijenata i korisnika.
 • Da omoguće dodatne veze, alarme, i slično, u skladu sa potrebama.
 • Dostupna električna kontrola i napajanje ploča  takođe za električne motore i električne grejače.

Damperi i vazdušne jedinice

Širok spektar uređaja i dodatne opreme :

 • Vazdušni damperi i rešetke
 • Sertifikovane protivpožarne klapne
 • Različite vrste motora (on/оff, 3 tačke, modulirajući) za vazdušne prigušivače
 • Termostati protiv smrzavanja i pribor za vazdušne dampere
 • Antivibraciske skretnice sa ili bez kanalskih prirubnica
 • Kanalske prirubnice
 • Šuplji, prstenasti i bilo koji oblik i veličina priključaka (oblik cirkularni, eliptični, polukružni, kvadratni, pravougaoni, itd) pogodnih za povezivanje naših jedinica sa primarnim vazdušnim kanalima, spoljašnjim vazdušnim kanalima, recirkulacionim vazdušnim kanalima, dovodnim i odvodnim elementima vazduha
 • Mogućnost slobodnog konfigurisanja i kompozicija različitih uređaja/veza prema zahtevima kupaca
 • Biojonizator: jonizujući uređaj za prečišćavanje vazduha, specijalno dizajniran da se može instalirati za bilo koju vrstu tretmana vazduha za civilnu, domaću, komercijalnu ili industrisku primenu

Regulacija i daljinska kontrola

Uvod u regulaciju – sekcija određena za kontrolu i regulaciju HVAC sistema (upravljačka logika i uređaji).

Kontrola električnih motora za ventilaciju: asinhronih motora, EX, VF, VFD, brushless, DC, motora sa eksternim rotorom, motora sa internim rotorom itd.

Veliki raspon stand-alone, master-slave, komunikacionih sistema:

 • Zidni termostati
 • Zidni uređaji za daljinsku kontrolu
 • IR uređaji za daljinsku kontrolu
 • Konfigurabilni eksterni zidni kontroleri
 • Interfejs kartice
 • Zidni embedded uređaji za daljinsku kontrolu

Automatizacija obejkta:

 • komunikacione kartice, nadzor, mrežni BMS sa različitim komunikacionim protokolima: MODBUS, BACNET, MAXINET, HI-TECH regulacija (IR daljinska kontrola i digitalna kontrola)
Za sva dodatna pitanja u vezi sa cenama, postupcima, izradama projekata kontaktirajte nas na dežurni broj telefona +381 69 2424050 ili putem e-mail adrese office@mifimi.com