KLIMA KOMORE I INDUSTRIJSKI MODULI

Sve dostupne modele u seriji, njihove karakteristike i opremu možete videti u brošurama, koje su dostupne za svaku od serija proizvoda.

Klima komore

 • Ne nude se kao kompletne, već kao modularno sastavljene jedinice sa mogućnošću kombinovanja različitih modula (moduli su dati u katalogu)
 • Dostupan u varijantama „L…“pogonom (za nizak statički pritisak), „M…“ pogonom (za srednji statički pritisak) i „H…“ pogonom (za visok statički pritisak), sa 400V trofaznim motorom sa kaišastim prenosom
 • Ove jedinice su realizovane rukovodeći se BBT tehnologijom: unutrašnja rešetka obezbeđena termičkim ugaonim profilima što garantuje odsustvo toplotnih mostova
 • Ova jedinica se može slobodno konfigurisati prema konfiguraciji, specifikaciji sastavljenoj od strane kupca, sa neograničenim brojem kombinacija i fleksibilnošću tipičnih za ovu vrstu jedinica
 • Dostupan je i sa „D…“ pogonom sa 230V monofaznim motorom direktno povezanim sa ventilatorom (6 ili 4 polna)
 • Dostupne verzije sa galvanizovanim čelikom, zaštićene farbom i duplim panelom
 • Širok izbor dimenzija i sekcija

Klima komore sa energanom

 • Ove jedinice su prave samostalne klima komore sa energetskim modulom i direktnim termalnim izmenjivačem koji omogućava manje instalacija i manje operativne troškove.
 • Dostupan sa“D…“ pogonom, 230 V monofaznim motorom direktno povezanim sa ventilatorom (šesto i četvoro polnim)
 • Dostupan sa „L…“ pogonom (niskim statičkim pritiskom), „M…“ pogonom (srednjim statičkim pritiskom) i „H…“ pogonom (visokim statičkim pritiskom), sa 400 V trofaznim motorom.
 • Visoko efikasan (do 92,2%), dostupan u pojedinačnom energetskom modulu sa velikim izborom aplikacija: primenljiv za vazdušno grejanje, kao klima komora ili Roof-Top, pogodan za posebne termičke procese (peći za sušenje i slično).
 •  GH-ME1:Komora AISI 430 + aluminijumski izmenjivač
 • GH-ME2: Komora AISI 430 + izmenjivač AISI 304L
 •  GH-ME3: Komora AISI 430 + izmenjivač AISI 430
 •  GH-ME4: Kpomora AISI 321 + izmenjivač AISI 430
 •  GH-ME5: Komora AISI 321 + izmenjivač AISI 321

Kaloriferi

 • Izuzetan novi dizajn daje ovom tipu proizvoda potpuno novi izgled koji se lako uklapa u komercijalne objekte (šoping centri, prodavnice, skladišta, itd.), a posebno u industrijske za koje su su ovi uređaji tipični.
 • 12 dostupnih standardnih verzija:
 • XT-HA (& XT-HB): Kaloriferi sa 230 V monofaznim helikoidnim ventilatorom i vodenim izmenjivačem, samo sa mogućnošću grejanja (HA-1 brzina, HB-3 brzine)
 • XT-HC (& XT-HD): Kaloriferi sa 230 V monofaznim helikoidnim ventilatorom i vodenim izmenjivačem, sa mogućnošću grejanja i hlađenja (HC-1 brzina, HD-3 brzine)
 • XT-HE (& XT-HF): Kaloriferi sa 230 V monofaznim helikoidnim ventilatorom i (HE-električni grejač 230V/1Ph/50Hz, HF-električni grejač 400V/3Ph/50Hz), samo sa mogućnošću grejanja
 • XT-CA (& XT-CE) (& XT-CF): Kalorifer sa 3 brzinskim 230V monofaznim centrifugalnim ventilatorom (CA-vodenim izmenjivač, CE-električni grejač 230V/1Ph/50Hz, CF-električni grejač 400V/3Ph/50Hz), samo sa mogućnošću grejanja; prilagodljiv i za kanalsku varijantu
 • XT-HAT (& XT-HCT) (& XT-HFT): Kalorifer sa 1 brzinskim 400V trofaznim helikoidnim ventilatorom (HAT-vodeni izmenjivač, samo sa mogućnošću grejanja, HCT-vodeni izmenjivač, grejanje i hlađenje, HFT-električni grejač 400V/3Ph/50Hz, samo grejanje)

Ventilatorski moduli

 • Podna montažna jedinica koju karakterišu male dimenzije i lako instaliranje za domaću, komercijalnu i industrijsku upotrebu.
 • Pogodan za spoljne podne instalacije, sa kućištem
 • Dostupan sa sledećom pogonskom grupom sa 400 V trofaznim motorom sa kaišnom transmisijom:

-Pogon „L…“ – ventilatori sa jednosmernim perajima, pogodan za niže pritiske od 30-1000 Pa. Oblik izlaza pravougaoni

-Pogon „M…“ – ventilatori sa jednosmernim perajima, pogodan za srednje pritiske od 30-1500 Pa. Oblik izlaza kvadratni

-Pogon „H…“ – ventilatori sa dvosmernim perajima, pogodan za visoke  pritiske od 600-2500 Pa. Oblik izlaza kvadratni

– Dostupan sa sledećim pogonom i napajanjem 230 V monofazni motor: asihroni 6 polni, asihroni 4 polni, bez četkica

– Dostupne verzije sa galvanizovanim čelikom, ofarbanim čelikom i duplim panelima

– Široki opseg dimenzija, modela, prateće opreme i različitih rešenja

– Širok spektar ovih jedinica sa 230V monofaznim motorom direktno povezanim sa ventilatorom:

–  RV (pogledajte seriju FC-Z/P/H);

– SV (pogledajte seriju CPR);

–  MV (pogledajte seriju CPM);

– PV (pogledajte seriju UTM);

Vazdušne zavese

Svaki put kada se industrijska vrata otvaraju, unutrašnja temperatura vazduha opada za nekoliko stepeni. Ove temperaturne promene utiču na troškove zagrevanja i komfor. Naše vazdušne barijere predupređuju toplotne gubitke kroz vrata, uz veliku uštedu energije.

Vazdušne barijere garantuju  dupli termalni učinak:

 • vrše prevenciju direktnog izlaska-gubitka toplog vazduha
 •  topli vazduh iz viših delova prostorije se koristi i preko ovih sistema produvavanjem usmerava na dole.
 • 230V monofazni električni motor, 3-brzinski

Širok izbor modela, verzija, dodatne opreme, rešenja:

 •  samo sa vazdušnom verzijom
 • verzija sa električnim grejačem (230Vac and 400Vac)
 • verzija sa vodenim izmenjivačem
 • Sa podesivim nosačem (uključen u standardnu verziju) koji omogućava prilagođavanje različitim tipovima vrata
 • Sa višestrukom instalacijom potrebnom za rad vazdušne barijere u varijantama različitih visina vrata.

Spoteri

 • Uređaji iz ove serije su idealni za industrijske i komercijalne hale sa dispozicijom na  plafonskom delu.
 • Imaju visok procenat uštede energije (ušteda u grejanju) i do 40%
 • Koriste topao vazduh iz oblasti gde ljudi borave i garantuju toplotni gradijent niži od 0,15C po metru
 • Garantuju ravnomernu  distribuciju toplog vazduha, stvarajući zdravije i udobnije životno okruženje (izbegnuto je problematično vazdušno strujanje i formiranje oblasti sa previše toplim ili vlažnim vazduhom) čime se postiže bolja fiziološka udobnost
 • Oni takođe omogućavaju toplotni efekat izvorno postignutog  iz postojećih instalacija (peći, sušare itd.) smanjujući tako potrebe za toplotom.
 • Omogućavaju fenomenalno brzu izmenu vazduha smanjujući time koncentraciju izduvnih gasova i mirisa.
 • Tokom letnjeg perioda ugodno vazdušno strujanje je zagarantovano
Za sva dodatna pitanja u vezi sa cenama, postupcima, izradama projekata kontaktirajte nas na dežurni broj telefona +381 69 2424050 ili putem e-mail adrese office@mifimi.com