KANALSKE FAN COIL JEDINICE

Sve dostupne modele u seriji, njihove karakteristike i opremu možete videti u brošurama, koje su dostupne za svaku od serija proizvoda.

UTX kanalske jedinice male snage

 • Ove jedinice su realizovane SST tehnologijom, tehnologijom sa samo nosećim panelima, bez rešetke i termalnih mostova
 • Samo 250 mm visine svih modela (ref. single skin panel verzija)
 • Dostupne verzije sa galvanizovanim čelikom, zaštićenih farbom i duplim panelom
 • Ventilatorski sklop uključuje centrifugalne ventilatore direktno povezane sa trobrzinskim 230 V monofaznim elektro motorom
 • Visoko efikasni izmenjivač
 • Desna ili leva hidraulična veza sa mogućnošću premeštanja
 • Dupli otklon drenažne konstrukcije za optimalan odvod kondenzata
 • Širok asortiman u pogledu dimenzija, modela, verzija, sekcija, dodatne opreme i varijantnih rešenja
 • Moguće konfigurisanje i kompozicija različitih sekcija prema zahtevu kupca
 • Mogućnost povezivanja na kanale ili kao direkna klimatizaciona jedinica
 • Širok asortiman kontrolnih panela i regulacionih sistema

UTY kanalske jedinice male snage

 • Ove jedinice su realizovane SST tehnologijom, tehnologijom sa samonosećim panelima, bez rešetke i termalnih mostova
 • Samo 275 mm visine svih modela (ref. single skin panel verzija)
 • Dostupne verzije sa galvanizovanim čelikom, zaštićene farbom i duplim panelom.
 • Ventilatorski sklop uključuje centrigugalne ventilatore direktno povezane sa trobrzinskim 230 V monofaznim elektro motorom
 • Visoko efikasni izmenjivač
 • Desna ili leva hidraulična veza sa mogućnošću premeštanja
 • Dupli otklon drenažne konstrukcije za optimalan odvod kondenzata
 • Širok asortiman u pogledu dimenzija, modela, verzija, sekcija, dodatne opreme i varijantnih rešenja
 • Moguće konfigurisanje i kompozicija različitih sekcija prema zahtevu kupca
 • Mogućnost povezivanja na kanale ili kao direkna klimatizaciona jedinica
 • Širok asortiman kontrolnih panela i regulacionih sistema

UTA kanalske jedinice srednje snage

 • Ove jedinice su realizovane SST tehnologijom, tehnologijom sa samonosećim panelima, bez rešetke i termalnih mostova
 • Snažne i kompaktne jedinice
 • Dostupne verzije sa 6 polnim asihronim motorom (max.900 obr.u min., ekstremno tiha jedinica), sa 4 polnim asihronim motorom (max.1.400 obr. u min. – moguć rad sa visokim statičkim pritiskom) bez četkica
 • Trobrzinski 230 V monofazni električni motor sa pogodnom kontrolom
 • Ventilator statički i dinamički izbalansiran
 • Visoko efikasni izmenjivač
 • Desna ili leva hidraulična veza sa mogućnošću premeštanja
 • Dupli otklon drenažne konstrukcije za optimalan odvod kondenzata
 • Širok asortiman u pogledu dimenzija, modela, verzija, sekcija, dodatne opreme i varijantnih rešenja
 • Moguća brza instalacija zahvaljujući dobrim konstruktivnim rešenjima
 • Moguće konfigurisanje i kompozicija različitih sekcija prema zahtevu kupca
 • Mogućnost povezivanja na kanale ili kao direkna klimatizaciona jedinica
 • Širok asortiman kontrolnih panela i regulacionih sistema