FAN COIL JEDINICE

Parapetni fan coil-ovi

 • Više od deset različitih modela sa ili bez maske u horizontalnoj, vertikalnoj ili plafonskoj verziji;
 • Šestobrzinski asihroni motori (tri brzine fabrički povezane) za maksimalno fleksibilne performanse;
 • Poslednja generacija plastičnih ventilatora koja radi na niskim obrtajima, statički i dinamički balansiranih sa izuzetno niskim stepenom buke
 • Dupla fleksibilna rešetka projektovana za usmeravanje protoka vazduha u bilo kom pravcu
 • Krilca rešetke podešena u suprotnim pravcima uvećavaju indukcioni efekat
 • Krilca koja se mogu kontrolisano zatvarati utiču na brzinu protoka vazduha i uvećanja vazdušnog strujanja
 • Usmeravanje vazdušnih struja tangencijalno na plafon ili zid uvećava Coanda efekat
 • Sva krilca rešetke se automatski zatvaraju kada jedinica nije u upotrebi, sprečavajući prodor prašine i prljavštine u nju
 • Visoko efikasan izmenjivač
 • Fabrički sa levom ili desnom hidrauličkom konekcijom sa mogućnošću podešavanja strane na licu mesta
 • Visoko efikasni periv vazdušni filter, sa pomičnim klizačima koji olakšavaju vađenje i održavanje
 • Veliki izbor modela, verzija,dodatne opreme i varijantnih rešenja

Brushless fan coil jedinice

inverterski motor bez četkica

 •  Ovaj motor omogućava maksimalnu uštedu energije u poređenju sa drugim trenutno dostupnim tehnologijama slične namene
 •  Inverter kontinuirano podešava vazdušni protok prema realnim potrebama prostorije koja se klimatizuje(poređenje sa konvencionalnim trobrzinskim asihronim motorima je izrazito superiorno)
 • Unapređena upotrebljivost,niska potrošnja:
 • Potpuni komfor: mala fluktacija temperature i vlage; zadati režimi klimatizacije u prostoriji su potpuno ispunjeni
 • Gotovo bešuman rad (nivo buke  je smanjen za 50%)
 • Ušteda energije na godišnjem nivou od 50% – 70%
 • Poslednja generacija plastičnih ventilatora koja radi na niskim  obrtajima, statički i dinamički balansiranih, sa izuzetno niskim stepenom buke
 • Dupla fleksibilna rešetka projektovana za usmeravanje protoka vazduha u bilo kom pravcu
 • Visoko efikasan izmenjivač
 • Fabrički sa levom ili desnom hidrauliočkom konekcijom sa mogućnošću podešavanja strane na licu mesta
 • Visoko efikasan, periv vazdušni filter, sa pomičnim klizačima koji olakšavaju vađenje i održavanje

Veliki izbor modela, verzija,dodatne opreme i varijantnih rešenja

Kasetne jedinice

 • Plafonska jedinica 600mm x 600mm* ( Evropski standard)
 • Prilagodiva peraja za kontrolu protoka vazduha u 4 pravca
 • Ventilatorska sekcija uključuje jedan centrifugalni ventilator sa jednim uvodnikom vazduha. Ventilator napravljen od ABS-a, posebno dizajniranog za ovu aplikaciju, direktno uparenog sa elektro motorom
 • Montirane su na elastičnim i anti vibracionim osloncima
 • Ventilator sa 7 brzina (3 brzine su fabrički povezane)
 • Visoko efikasni izmenjvač
 • Jednodelna drenažna kadica napravljena od polistirena (bez štetnih elemenata)
 • Drenažna pumpa sadrži i nepovratni ventil
 • Visoko efikasni vazdušni filter, lako se uklanja i čisti
 • Širok izbor modela i dodatne opreme
 • Kontrola rada žičanom daljinskom kontrolom ili I.R. (opciono)
 • Temperatura vode u radnom režimu max.80C

(*) Neki modeli imaju dimenzije 600mm x 1200mm

Zidne jedinice

 • Prijatnog, modernog i smart dizajna
 • Električno podesiva peraja omogućavaju izduvavanje vazduha u različitim pravcima
 • Trostepeni manuelni i automatski izbor brzina izduvavanja
 • Nekoliko funkcionalnih modova: automatski, hlađenje, sušenje, ventiliranje i grejanje
 • Elektronsko upravljanje sa AUTORESTART funkcijom
 • Senzor niske temperature vode
 • Upravljačka pločica je opremljena i za opcionu kontrolu dvokrakih i trokrakih ventila 230V on/off
 • Tajmer sa nekoliko drugih programabilnih funkcija sa I.R. kontrolom (opciono)
 • Kontrola sa žičanom daljinskom kontrolom (opciono)
 • Jedinica je opremljena nosačem od dodatno ojačanog čeličnog pocinkovanog lima sa pripremljenim rupama i mogućnošću direktne montaže na zid
 • Visokoefikasni vazdušni filter, lako pomičan i čistiv
 • Drenažni odvod napravljen od ABS-a, sa drenažnom lulom
 • Ventilatorska sekcija uključuje jedan tangencijalni ventilator direktno povezan sa 230V elektro motorom
 • Visoko efikasni izmenjivač
 • Radi sa vodom temperature do 80°C
Za sva dodatna pitanja u vezi sa cenama, postupcima, izradama projekata kontaktirajte nas na dežurni broj telefona +381 69 2424050 ili putem e-mail adrese office@mifimi.com